Rekvalifikace

Rekvalifikace

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce v programu Autolakýrník/Autolakýrnice.

REKVALIFIKACE

  • AUTOLAKÝRNÍK - PŘÍPRAVÁŘ
  • AUTOLAKÝRNÍK - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Rekvalifikační kurzy plně korespondují s požadavky NSK (národní soustava kvalifikací) na splnění kritérií dílčích kvalifikací Autolakýrník – přípravář a Autolakýrník – finální povrchová úprava.

Proč rekvalifikační kurzy Autolakýrník?

Lakování automobilů je specifická oblast, ve které je v součastné době velký nedostatek pracovníků. Opravárenské lakování vozidel je ale i zodpovědná práce, která vyžaduje specifické odborné znalosti.

Co se účastníci kurzů naučí?

Rekvalifikační kurzy účastníky seznámí se všemi aspekty opravárenského lakování vozidel, jak po praktické, tak i po teoretické stránce a připraví je plně na práci autolakýrníka. Účastníci kurzů pracují s nejmodernějšími materiály a technologiemi.

Komu jsou kurzy určeny?

Rekvalifikační kurzy Autolakýrník jsou určeny zejména pro osoby, které si chtějí zvýšit svou kvalifikaci nebo nemohou najít pracovní uplatnění ve svém původním oboru.

Tyto rekvalifikační kurzy jsou také účinnou pomůckou pro vedoucí pracovníky autoservisů a autolakoven, kteří potřebují rozvíjet znalosti svých zaměstnanců nebo potřebují rozšířit provoz lakovny a zaučit své zaměstnance pro práci autolakýrníka.

V neposlední řadě mohou pomoci pracovníkům úřadů práce při zařazování nebo rekvalifikaci našich nezaměstnaných spoluobčanů.

Předpoklady pro absolvování kurzů.

Pro zvládnutí nejsou potřebné žádné předchozí znalosti z oblasti opravy vozidel a není potřeba mít specielní fyzické předpoklady. Pracovní pozice autolakýrník je vhodná i pro ženy. Účastník kurzu musí mít dokončené minimálně dvouleté odborné učiliště nebo jakýkoliv obor s výučním listem.

Následné pracovní uplatnění.

Absolventi mohou najít pracovní uplatnění v autoservisech, autolakovnách, v opravnách užitkových a nákladních vozidel, autobusů a trolejbusů, drážních vozidel a pracovních strojů. Dále ve výrobních podnicích, kde se provádí jakékoliv lakování povrchů tlakovým vzduchem.

Po absolvování kurzů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky, budou účastníci schopni: provést jakoukoliv opravu laku na vozidlech, znát veškeré pracovní postupy, orientovat se v technické dokumentaci, samostatně určit správnou technologii pro opravu laku, pracovní pomůcky a nástroje,  orientovat se v základních pravidlech domíchávání barev a koloristice.

Vedení kurzů.

Rekvalifikační kurzy Autolakýrník,  vedou zkušení lektoři, kteří mají velmi bohaté zkušenosti z oblasti opravárenského lakování vozidel.

Společnost Interaction s.r.o. je součastně i importérem autolaků Spies Hecker, příslušenství pro lakovny Carsystem a lakovacích kabin Usi Italia do České republiky. Tím pádem může zaručit nejvyšší kvalitu produktů a přístup k nejnovějším poznatkům a pracovním postupům v oblasti lakování a přenést je přímo k účastníkům kurzů.

Kontaktujte nás